Musiqa talimi

Tasviriy sanat va muhandislik grafikasi

Jismoniy madaniyat

Guruhlar

8- guruh

9- guruh

64- guruh

9- guruh

10- guruh

65- guruh

10- guruh

11- guruh

66- guruh

11- guruh

12- guruh

67- guruh

12- guruh

13- guruh

68- guruh

13- guruh

14- guruh

69- guruh

14- guruh

15- guruh

70- guruh

15- guruh

16- guruh

71- guruh

16- guruh

17- guruh

72- guruh

Maxsus guruh

18- guruh

73- guruh

 

19- guruh

74- guruh

 


75- guruh

 


76- guruh

 


77- guruh

 


78- guruh

 


79- guruh

 


80- guruh

 


81- guruh

 


82- guruh

 

 

83- guruh

 

 

84- guruh

 

 

85- guruh

 

 

86- guruh

 

 

87- guruh

 

 

88- guruh

 

 

89- guruh

 

 

90- guruh

 

 

91- guruh

 

 

92- guruh

 

 

93- guruh

 

 

94- guruh

 

 

95- guruh

 

 

96- guruh

 

 

97- guruh

 

 

98- guruh

 

 

99- guruh

 

 

100- guruh

 

 

101- guruh

 

 

102- guruh

 

 

103- guruh

 

 

104- guruh

 

 

105- guruh

 

 

106- guruh

 

 

107- guruh

 

 

108- guruh

 

 

109- guruh

 

 

110- guruh

 

 

111- guruh

 

 

112- guruh

 

 

113- guruh

 

 

114- guruh

 

 

115- guruh

 

 

116- guruh

 

 

117- guruh

 

 

118- guruh

 

 

119- guruh

 

 

120- guruh

 

 

121- guruh

 

 

122- guruh

 

 

123- guruh

 

 

124- guruh

 

 

125- guruh

 

 

126- guruh

 

 

Maxsus guruh