Qo`qon davlat pedagogika instituti 2018/2019 o`quv yilida magistrlar tayyorlash bo`yicha qabul ko`rsatkichlarining talim yo`nalishi va o`qitish tillari bo`yicha

                                                                                                        TAQSIMLANISHI

*

Shifr

Mutaxassisliklar

Jami

shu jumladan:

 

grant

kontrakt

1

5A111801

Talim vatarbiyanazariyasivametodikasi (maktabgachatalim)

4

1

3

 

2

5A110101

Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (matematika)

4

1

3

 

3

5A110201

Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)

4

1

3

 

4

5A110301

Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)

4

1

3

 

5

5A110601

Ijtimoiy-gumanitar fanlar o`qitish metodikasi (tarix)

5

1

4

 

6

5A110701

Talimda axborot texnologiyalari

4

1

3

 

7

5A111201

O`zbek tili va adabiyoti

6

1

5

 

8

5A111301

Ona tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti)

4

1

3

 

9

5A111401

Xorijiy til va adabiyoti (ingliz  tili)

6

1

5

 

10

5A111701

Talim  va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang`ich talim)

4

1

3

 

11

5A110903

Talim muassasalari boshqaruvi

4

1

3

 

Jami:

49