KENGASH NIZOMI 

I. UMUMIY QOIDALAR

1.1.Qo‘qon davlat pedagogika institutining Kengashi doimiy ravishda faoliyat yurituvchi oliy kollegial organ hisoblanadi.

1.2.Kengash o‘z faoliyatida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarorlari, farmonlari va farmoyishlari, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari, Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining hay’at qarorlari va buyruqlari, Oliy ta’lim to‘g‘risidagi Nizom, Qo‘qon davlat pedagogika instituti Ustavi va ushbu Nizomga, shuningdek, boshqa qonun hujjatlariga tayanadi.

1.3.Kengash o‘z ish faoliyatini qonuniylik, amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq oshkoralik, mustaqillik, masalalarni erkin muhokama qilish, kollegiallik va yakkaboshchilikning uyg‘unlashuvi, jamoa fikrini hisobga olish printsiplari asosida amalga oshiradi.

1.4.Kengash ishini rejalashtirish, muhokamali masalalar materiallarini tayyorlash, majlislar o‘tkazish va qarorlar qabul qilish, qabul qilingan qarorlarning bajarilishini nazorat qilish va ish yuritish tartibini belgilaydi.

1.5.Kengash tarkibi QDPI rektorining buyrug‘i bilan tasdiqlanadi. Nizom bo‘yicha Kengash tarkibiga quyidagilar kiradi: Rektor (rais), prorektorlar (lavozimiga ko‘ra), fakulütet dekanlari, kafedra mudirlari, tarkibiy bo‘limlar rahbarlari, jamoat tashkilotlar rahbarlari va boshqa manfaatdor  idoralarning vakillari.

Kengashning boshqa a’zolari fakulütetlarning umumiy majlisida yashirin ovoz berish yo‘li bilan saylanadilar. Professor-o‘qituvchilar tarkibidan Kengashga saylanuvchi a’zolarning soni rektorning buyrug‘i bilan belgilanadi. Kengash tarkibiga institutning muayyan yo‘nalish muammolari bo‘yicha ishlayotgan yirik olim va mutaxassislari ham kiritilishi mumkin. Vakolat muddati – 5 yil.

Institut  xodimlar tarkibida o‘zgarishlar yuz berishi munosabati bilan rektor Kengash tarkibiga o‘zgartirishlar kiritishi mumkin.

II. KENGASHNING ASOSIY VAKOLATLARI VA  VAZIFALARI

2.1. Kengashning maqsadi – institut jamoasi say’-harakatlari, intellektual salohiyati va boshqa imkoniyatlarni O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonunlarida belgilangang vazifalarning bajarilishini ta’minlash, oliy ta’limning davlat ta’lim standarti talablari darajasida mukammal bilim, malaka, ko‘nikmalarga ega bo‘lgan professional mutaxassislar tayyorlashga yo‘naltirishdan iborat

2.2. Qo‘qon davlat pedagogika instituti Kengashi:

a)Kadrlar tayyorlash milliy dasturiga muvofiq davlat ta’lim standartlari, o‘quv rejalari va dasturlarining qat’iy bajarilishini o‘rganib chiqadi hamda ustivor masalalar bo‘yicha tavsiya va topshiriqlar belgilaydi;

b)Fakulütetlarning o‘quv, ilmiy-tadqiqot va ma’naviy-ma’rifiy ishlari to‘g‘risida, akademik litseylar, qabul komissiyasining qabul natijalari to‘g‘risidagi, shuningdek marketing xizmatining xalq maorifining bitiruvchi mutaxassislarga bo‘lgan ehtiyoji, buyurtmachi tashkilotlar bilan hamkorlik aloqalari to‘g‘risidagi hisobotlarini eshitadi hamda tegishli qaror qabul qiladi;

v)Ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy ishlar rejalari ijrosi, professor-o‘qituvchilar tarkibining malaka oshirish va qayta tayyorlash masalalarini muhokami qiladi hamda tegishli qarorlarni qabul qiladi;

g)Qo‘qon davlat pedagogika instituti rivojlanishining yillik va istiqboliy rejalarini tasdiqlaydi, moddiy-texnik ta’minot va moliyaviy-xshjalik faoliyati natijalarini muhokama qiladi hamda tegishli qarorlar qabul qiladi;

d)Fakultet va kafedralarni ochish, tugatish, o‘zgartirish, shuningdek marketing xizmati takliflarini hisobga olgan holda yangi bakalavriat yo‘nalishlari va magistratura mutaxassisliklari bo‘yicha kadrlar tayyorlashni yo‘lga qo‘yish yoki to‘xtatish bilan bog‘lik masalalar bo‘yicha qaror qabul qiladi;

e)O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 25 avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga pedagogik faoliyat samaradorligi va sifatini oshirish bilan bog‘liq o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida”gi 246-sonli Qarori bilan o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritilgan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 10 fevraldagi 20-son qaroriga binoan "Oliy taülim muassasalariga pedagog xodimlarni tanlov asosida ishga qabul qilish tartibi to‘g‘risida"gi Nizomga muvofik professor-o‘qituvchilar lavozimlarini egallash uchun tanlovlar o‘tkazadi;

j)professor, dotsent ilmiy unvonini olishga intilayotgan izlanuvchilarning hujjatlarini ko‘rib chiqadi va belgilangan tartibda ilmiy unvon olishga taqdim;

z)ta’lim muassasi bitiruvchilari hamda professor-o‘qituvchilarning ingliz tilini bilishlarini ta’minlash va kompüyuter texnologiyalari, Internetdan foydalana olishlari bo‘yicha tayanch ko‘nikmalarni shakllantirish masalalarini muhokama qiladi va chora-tadbirlar belgilaydi;

i)ta’lim jarayonining o‘quv adabiyotlari bilan ta’minlanganligi, yangi avlod darslik va o‘quv qo‘llanmalari, shuningdek innovatsion ta’lim texnologiyalarini qo‘llashga asoslangan o‘quv-uslubiy majmualarni tayyorlash va nashr etish masalalarini muhokami qiladi;

k)stajyor-tadqiqotchi-izlanuvchi va katta-izlanuvchi institutlariga nomzodlarni tavsiya etadi, ularnig shaxsiy rejalari va dissertatsiya mavzularini tasdiqlaydi;

l)iqtidorli talabalar safidan va professor-o‘qituvchilar tarkibidan nomzodlarni “Iste’dod” jamg‘armalari orqali xorijiy oliy ta’lim muassasalarida stajirovka o‘tishga tavsiya etadi;

m)oliy ta’lim muassasasi iqtidorli talabalari va stajer-tadqiqotchi-izlanuvchilari safidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat stipendiyasi va nomli davlat stipendiyalar tanlovida ishtirok etadigan nomzodlarni tavsiya etadi;

n)“Sog‘lom avlod uchun” jamg‘armasi bilan hamkorlikda talabalrning jismoniy tarbiyasi va ularning sog‘liqlarini yanada yaxshilash bo‘yicha tadbirlar ishlab chiqadi;

o)Asosiy buyurtmachi tashkilot, korxona va muassasalar bilan korporativ hamkorlikni rivojlantirish, moddiy-texnik bazani mustahkamlash hamda talabalarning malakaviy amaliyoti samaradorligini oshirish masalalarini muhokama qiladi va ularni yaxshilash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqadi;

p)Xorijiy mamlakatlarning oliy ta’lim muassasalari bilan hamkorlik aloqalarini o‘rnatish bo‘yicha qarorlar qabul qiladi;

r)Ta’lim xizmatlari bilan shug‘ullanuvchi kichik korxonalar, firma va kurslar faoliyati haqida rahbarlarining hisobotlarini eshitadi hamda tegishli qaror qabul qiladi;

s)Oliy ta’lim muassasasi talabalari va xodimlarining texnika xavfsizligi va mehnat muhofazasini takomillashtirish bo‘yicha tadbirlarni belgilaydi

Kengash kollegial muhokama qilish talab etiladigan, institut vakolatiga taalluqli bo‘lgan boshqa masalalarni ham muhokama etish huquqiga ega.

III. KENGASH FAOLIYATINI TASHKIL ETISH

3.1.Kengash rejasini ishlab chiqish va tasdiqlash

3.2.Kengash ish rejalari institut ish rejalarini inobatga olgan holda bir o‘quv yili uchun tuziladi xamda Kengash a’zolari muhokamasidan so‘ng, rektor tomonidan tasdiqlanadi.

3.3.Kengash ishini rejalashtirish institutda rejalashtirishni tashkil etishning umumiy printsiplari va talablariga muvofiq amalga oshiriladi. Kengash majlislari, qoida tariqasida, xar oyda bir marta o‘tkaziladi.

3.4.Rejada Kengash muhokamasiga kiritilayotgan masalalarning aniq mazmuni, ularni ko‘rib chiqish muddati, masalalarni tayyorlash uchun mas’ul Kengash a’zolari, Kengash majlis qarori loyihasi va boshqa materiallarni ishlab chiqishga institut mas’ul tarkibiy tuzilmalari ko‘rsatiladi.

3.2. Kengash ish rejasini tuzish tartibi 

a)prorektorlar, fakulütet dekanlari, kafedra va bo‘lim rahbarlari, boshqa manfaatdor idoralarning vakillari Kengash ish rejasi loyihasiga masalalarni kiritish uchun o‘z takliflarini har yili 1 iyungacha Kengash kotibiga belgilangan shaklda taqdim etadi;

b)Kengash kotibi taqdim etilgan taklif va mulohazalarni umumlashtiradi, reja loyihasini tuzadi,  prorektorlar bilan kelishilgan holda joriy yilning 15 iyunigacha institut rektoriga taqdim etadi.  Rektorning ko‘rsatmalari asosida reja loyihasi Kengash kotibi tomonidan qayta ishlab chiqilib, Kengashning yangi o‘quv yilidagi birinchi majlisiga muhokama uchun kiritiladi; 

v)ish rejasining loyihasi Kengash majlisida muhokama qilib ma’qullangandan so‘ng, institut  rektori tomonidan tasdiqlanadi;

g)Kengashning tasdiqlangan ish rejasini Kengash kotibi prorektorlar, fakulütet dekani, kafedra va bo‘lim rahbarlariga yuboradi, ular esa bir hafta muddat ichida o‘z xodimlarini ish rejasi bilan tanishtiradilar va ular tomonidan bajarilishi belgilangan tadbirlarni o‘z vaqtida aniq ijro etilishi ustidan nazoratni ta’minlaydilar.

3.5.Kengash yoki uning raisi qarori bilan Kengashning tasdiqlangan rejasiga tuzatishlar kiritilishi, zarurat tug‘ilganda esa navbatdan tashqari majlislar o‘tkazilishi mumkin.

3.6.Kengash ish rejasiga kiritilgan masalalarni rejadan chiqarish yoki ko‘rib chiqish muddatlarini o‘zgartirish to‘g‘risidagi takliflar masala bo‘yicha mas’ul bo‘lgan shaxslarning taqdimotiga ko‘ra, Kengash majlisida ko‘riladi. Bunday holda masalani tayyorlashga mas’ul bo‘lgan shaxs Kengashga asoslantirilgan tushuntirishni taqdim etishi lozim.

3.7.Kengash ish rejasi bajarilishi ustidan umumiy nazoratni Kengash raisi amalga oshiradi. Kengash kotibi o‘quv yili yakunlariga ko‘ra Kengash ish rejasining bajarilishi bo‘yicha hisobot tayyorlaydi.

3.8.Kengash kun tartibiga kiritilgan masalalarni har tomonlama va chuqur muhokama qilish uchun ko‘rilayotgan masala bo‘yicha javobgar shaxslar, barcha zarur material va hujjatlarni majlisga 7 kun qolganda Kengash kotibiga yozma va elektron variantda taqdim etadilar.

3.9.Kengashda ko‘rib chiqiladigan masalalar bo‘yicha Kengash kotibiga qaror loyihalari va boshqa materiallar ushbu sohalarni boshqaruvchi institut prorektorlari tomonidan imzolangan holda taqdim etiladi.

3.10.Kengash majlisida hisobot shaklidagi masalalar ko‘rilayotganda qaror loyihasiga bajarilgan ishlarga doir ma’lumotnoma hamda hisobot bo‘yicha materiallar asosida tayyorlangan slayd ilova qilinadi.

3.11.Kengashda muhokama qilinadigan o‘quv-metodik va ilmiy-tadqiqot masalalari bo‘yicha barcha materiallar dastlab tegishli ilmiy-uslubiy kengashlarda muhokama qilinadi.

3.12.Kengashda ko‘riladigan masalani tayyorlashga mas’ul bo‘lgan shaxs uning mazmunidan kelib chiqqan holda, ushbu masalaga taalluqli bo‘lgan qonun va boshqa me’yoriy hujjatlarni o‘rganib chiqadi.

3.13.Kengashda ko‘rib chiqiladigan masalalar bo‘yicha taqdim etiladigan Qaror loyihalari qo‘yidagi talablarga javob berishi shart:

–qaror loyihasining asoslantiruvchi qismi aniq ifodalangan bo‘lishi shart;

–qaror loyihasida takrorlanishlar oldini olish maksadida mazkur masala bo‘yicha oldin qabul qilingan qarorlar e’tiborga olinishi lozim;

–qaror loyihasi ijro etish muddatlari ko‘rsatilgan holda ijrochilarga aniq topshiriqlar nazarda tutilgan qismlardan iborat bo‘lishi shart;

–qaror loyihasida uning bajarilishini nazorat qiluvchi mas’ul shaxs ko‘rsatilishi shart.

3.14.Kengashning avvalgi qabul qilingan qarorlariga o‘zgartirishlar kiritish yoki uni bekor qilish zarurati vujudga kelsa, masalani tayyorlashga mas’ul bo‘lgan shaxs Kengash raisiga qaror bandining nomi, bayonnomaning tartib raqami va sanasi aniq ko‘rsatilgan hamda qisqacha asoslangan tavsiyadan iborat bildirgi taqdim etadi.

3.15.Agar qaror loyihasi yoki boshqa hujjatlar bo‘yicha kelishuv jarayonida masalani tayyorlashga mas’ul bo‘lgan shaxs va boshqa manfaatdor shaxslar o‘rtasida kelishmovchilik yuzaga kelsa, bu holda manfaatdor tomon rahbari o‘z e’tirozi, taklif va mulohazalarini qisqacha asoslab, yozma ravishda qaror loyihasiga ilova qiladi.

3.16.Rejada ko‘rsatilmagan masalalar Kengashda ko‘rib chiqish uchun tashabbuskorning asoslantirilgan ma’lumotnomasi bo‘yicha faqatgina Kengash raisining ruxsati bilan kun tartibiga kiritiladi.

3.17.Kengashning navbatdagi majlisi kun tartibining oxirgi varianti Kengash raisi tomonidan belgilanadi va Kengash kotibi tomonidan tuziladi. Kengash kotibi kengash a’zolariga navbatdagi Kengash kun tartibini shu kuni tarqatilishini ta’minlaydi.

IV. ILMIY KENGASH MAJLISINI O‘TKAZISH VA QAROR QABUL QILISH

4.1.Kengash kotibi belgilangan ish rejaga muvofiq materiallar tayyorlangandan so‘ng, majlis kun tartibini tuzadi va Kengash raisiga tasdiqlash uchun taqdim etadi. Zarur hollarda, Kengash raisi yopiq majlis o‘tkazish haqida Kengashga qaror qabul qilish to‘g‘risida taklif kiritishi mumkin.

4.2.Kengash majlisi kun tartibi, o‘tkaziladigan kuni, vaqti va joyi uning raisi tomonidan belgilanadi.

4.3.Kengash kotibi navbatdagi Kengash majlisining kun tartibini olgandan so‘ng, ularning nusxasini ko‘paytiradi va kengash a’zolariga yuboradi. Kun tartibini boshqa manzillarga yuborish Kengash raisi bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.

4.4.Kengash kotibi Kengash majlislari boshlanishidan oldin qatnashchilarni ro‘yxatga olishni tashkil etadi. Ro‘yxatga olish yakuni bilan Kengash raisiga Kengash a’zolari va taklif etilganlarning ishtiroki haqida axborot beradi.

4.5.Kengashga taklif etilgan shaxslar ularga taalluqli masalalar yuzasidan bo‘ladigan muhokamalarda maslahat ovozi huquqida qatnashadilar. Kengash raisi (raislik etuvchi) ruxsati bilan ular muzokaralarda qatnashishi, o‘z e’tirozlari va takliflarini bildirishi, muhokama etilayotgan masalalar va tayyorlangan hujjat loyihalari bo‘yicha ma’lumotlar taqdim etishi mumkin.

4.7.Kengash raisi (raislik etuvchi) majlisni ochadi. Kengash a’zolarini majlisga taklif etilganlar bilan tanishtiradi, masalalar muhokamasini tashkil qiladi (so‘z beradi, Reglamentga rioya qilinishini kuzatadi, tayyorlangan hujjat loyihalarini, majlisda ko‘rilayotgan masalalar bo‘yicha takliflarni ovozga qo‘yadi, ovoz berish natijalarini e’lon qiladi va h.k.), so‘rovlar, ma’lumotlar, murojaatlar va takliflarni e’lon qiladi.

4.8.Kengash majlisi kun tartibi va uni o‘tkazish tartibini ko‘rib chiqish va tasdiqlashdan boshlanadi.

4.9.Ma’ruzalar uchun vaqt, odatda, 15 daqiqa doirasida, muzokaralarda so‘zga chiquvchilarga 5 daqiqagacha, ma’lumot va axborotlar berish uchun 3 daqiqagacha belgilanadi. Zarur hollarda rais (raislik etuvchi) so‘zga chiqish uchun belgilangan vaqtni o‘zgartirishi mumkin.

4.10.Kengash nomiga yozma shaklda tushgan shaxsiy ariza va ma’lumotnomalar majlis oxirida yoki muhokama qilinishi jarayonida raislik qiluvchi tomonidan majlis ishtirokchilariga bildirilishi mumkin.

Muhokama qilinayotgan masalalar bo‘yicha so‘zga chiqish raislik qiluvchining qarori bilan to‘xtatiladi, ko‘rilayotgan masalani muhokama qilishga doir so‘zga chiqish tamom bo‘lishi bilan ma’ruzachiga yoki hamma’ruzachiga xulosa uchun so‘z beriladi.

4.11.Kengash majlisida masalalarni muhokama qilish jarayonida ahamiyatga molik bildirilgan e’tiroz va takliflar ko‘rib chiqilishi lozim. Muhokama natijalari raislik etuvchi ko‘rsatmasi bilan majlis bayonnomasida qayd etiladi.

4.12.Ovoz yozish va stenografiya, video va foto tasvirga tushirish Kengash raisi (raislik etuvchi) bilan kelishilgan holda yoki Kengash qarori asosida amalga oshiriladi.

4.13.Ovoz yozish, stenogramma yuritish, video va fototasvirga tushirish ishlarini tashkil etish institutning axborot texnologiyalari xizmati xodimlarini jalb etgan holda Kengash kotibiga yuklanadi.

4.14.Ma’ruza va so‘zga chiquvchilarning ma’ruza matnlari Kengash majlisi yakunlanishi bilan Kengash kotibiga topshiriladi.

V. KENGASH QARORLARINING BAJARILISHINI NAZORAT QILISH

5.1.Kengash qarorlari ijrosi ustidan bevosita nazorat, ulardagi topshiriqlar mazmunidan kelib chiqib, ularni amalga oshirishga mas’ul etib belgilangan Kengash a’zolariga yuklatiladi, shuningdek, joriy faoliyat davomida barcha Kengash a’zolari tomonidan amalga oshiriladi.

5.2.Kengash doimiy ravishda o‘z majlislarida qabul qilgan qarorlarining ijrosi ahvolini ko‘rib boradi, ularning ijrosini nazorat qilishga mas’ul shaxslar, prorektorlar, fakulütet dekanlari, monitoring va ichki nazorat bo‘limi hamda boshqa bo‘lim rahbarlarining amalga oshirilgan ishlar haqidagi xisobotlarini eshitadi.

5.3.Kengash o‘z faoliyati yuzasidan muntazam ravishda yakunlar chiqaradi, shuningdek, Kengash qarorlarini tayyorlash va ularni amalga oshirishda Kengash a’zolarining ishtiroki bilan bog‘liq faoliyati natijalarini tahlil qiladi va majlislarda ko‘rib chiqadi.

5.4.Kengash muayyan qarorlarining bajarilishi ustidan nazoratni amalga oshirish zimmasiga yuklatilgan mas’ul (javobgar) shaxslar o‘tgan o‘quv yilida qabul qilingan qarorlarning amalda bajarilishi yuzasidan Kengash oldida doimiy hisobot berib turadilar.

5.5.Kengash qarorlari institutning buyruqlari bilan amalga oshiriladi. Kengash faoliyati tartibi uning Kengash tasdiqlaydigan reglamentida belgilanadi.

VI. KENGASH HUJJATLARI VA ISHLARNI YURITISH

6.1.Kengash hujjatlari va ishlarni yuritish Kengash kotibi zimmasiga yuklatiladi.

6.2.Kengashning mazmuni bo‘yicha hammaga tarqatilishi mumkin bo‘lmagan ma’lumotlar aks ettirilgan qaror va boshqa hujjatlar ularni olgan shaxslar tomonidan maxfiy hujjatga tenglashtirilgan holda saqlanadi.

Kengash Nizomi O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligining 2011 yil 3 dekabrdagi 487-sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan “Oliy ta’lim muassasasining Ilmiy kengashi to‘g‘risida namunaviy Nizom” asosida ishlab chiqilgan va Qo‘qon davlat pedagogika instituti Kengashining 2017 yil _______ _______-sonli qarori bilan ma’qullangan.