Yangiliklar

Umumiy pegagogika va psixologiya kafedrasi o`qituvchisi M.Isahonovaning boshlang`ich talim va sport tarbiyaviy ish yo`nalishi 101-102-103-guruhlarda Umumiy psixologiya fanidan Muloqot ijtimoiy-psixologik kategoriya sifatida mavzusida maruza mashg`ulot