Matematika o`qitish metodikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Informatika o`qitish metodikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Kimyo o`qitish metodikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Biologiya o`qitish metodikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Geografiya o`qitish metodikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

O`zbek tili va adabiyoti talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Ingliz tili va adabiyoti talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

    Maktabgacha va boshlang`ich ta`limda ingliz tili ta`lim yo`nalishi
 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs

Rus tili va adabiyoti talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Maktabgacha talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

    Maktab menejmenti ta`lim yo`nalishi
 1-kurs 2-kurs 3-kurs 4-kurs

Boshlang`ich talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Pedagogika talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Defektologiya talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Tasviriy san`at va muxandislik grafikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Musiqiy talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Texnologik talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Tarix o`qitish metodikasi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Milliy g`oya manaviyat asoslari va huquqiy talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Jismoniy madaniyat talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs

Xotin qizlar talim yo`nalishi

1-kurs

2-kurs

3-kurs

4-kurs