Kimyo o`qitish metodiksi кафедраси

Kimyo o`qitish metodiksi kafedrasi. 
 
   Kafedra mudiri haqida Qo`qonboyev Ikromjon Ibroximovich – texnika fanlari nomzodi, dotsent.  U 1992 yil Farg`ona davlat universitetining Kimyo fakultetini ximiya-pedagogikaixtisosligibo`yichatamomlagan. 1994-yildan Qo`qon davlat pedagogika instituti kimyo kafedrasida o`qituvchi lavozimida ish faoliyatini davom ettirgan. 2002-2006-yillarda O`zR FA Umumiy va noorganik kimyo institutida izlanuvchi-tadqiqotchi bo`lib ishlagan. 2008-yilda “Uglerod (II)-oksidini suv bug`i bilan konversiya qilish uchun oltingugurtsizlantirilgan o`rta haroratli katalizator olish texnologiyasi” mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qilgan. Ushbu ilmiy izlanish natijasi mahalliy xom ashyolardan foydalanib  maxsulot ishlab chiqarish Davlat dasturi doirasida 2007-yildan Toshkent viloyati Chirchiq shaxridagi “Maxam-Chirchiq” OAJida ishlab chiqarishga joriy etilgan. 2013-yildan dotsent lavozimiga tasdiqlangan. Ilmiy, ilmiy-uslubiy ishlari natijasida 1 ta patent egasi bo`lgan.  40 dan ortiq ilmiy, ilmiy-uslubiy maqolalari chop etilgan. 6 ta o`quv qo`llanma, 2 ta uslubiy qo`llanma muallifi. Uning bevosita rahbarligida bir necha iqtidorli talabalar nomli Davlat stipendiyalariga sazovor bo`lishgan. 
Kimyo kafedrasi faoliyati.
Qo`qon DPIkimyo kafedrasida kimyo va kimyo o`qitish metodikasi bakalavriat ta`lim yo`nalishlari mavjud.
Kafedraning ilmiy salohiyati 45% nitashkiletadi.
Kafedraa`zolari 4 ta yo`nalishda ilmiy-tadqiqotishlariolibborishadi.  Bularquyidagiyo`nalishlardaniborat:
-    Tabiiybirikmalarningdolzarbmuammolari,
-    Tovarlarnikimyoviytarkibigako`rasinflashvasertifikatlash,
-    Umumiyvaanorganikmoddalartexnologiyasi,
-    Kimyoo`qitishuslubiyoti,
Kafedra professor-o`qituvchilari tomonidanso`nggi 3 yillikda10tao`quvvauslubiyqo`llanmalarnashrdanchiqdi.
Kimyokafedrasiinstitutqoshidagi 1-, 2- va 3-sonliakademiklitseylar, Qo`qon NeftvagazsanoatiKHK, Qo`qon YengilsanoatvapedagogikaKHK, Qo`qon MaishiyxizmatKHK, Qo`qon Politexnika KHK va kafedraga biriktirilgan Marg`ilon  Yengi lsanoat va pedagogika KHK hamda umum ta`lim maktablari bilan ilmiy-uslubiy hamkorlik shartnomalari mavjud.
Kimyokafedrasiqoshida 4tafanto`garaklarimavjudbo`lib, ularquyidagilardir: 
 
To`garaknomi
A`zolarsoni
To`garakrahbari
“Kimyodanmasalalaryechish”
25 nafar
B.No`monov
“Kimyogar-mo`jizakor”
25 nafar
A.Gapparov
“Mo`jizalarolami”
25 nafar
G. Meliboeva
“Kompyutersaboqlari”
25 nafar
R.Payg`amov
 
Kimyokafedrasiqoshidatalabalarningbitiruvmalakaviy, bosqichvamustaqilta`limishlarinibajarishlarigaqulaylikyaratishvametodikyordamko`rsatishmaqsadida, kafedradaaxborotresursmarkazitashkiletilgan.