Institutdagi xalqaro loyihalar
29 Апрель 2017

 RUECVET loyihasi –  bu o`rta maxsus, kasb-hunar ta’limida (O`MKHT) o`zaro ishonchni mustahkamlash va mobillikni kuchaytirish uchun vositadir.
Loyihaning global maqsadi – O`MKHT tizimidagi malakalarni milliy va xalqaro darajada ham gorizontal (tizim ichida), ham vertikal tarzda o`rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta’lim orasida qiyoslash, mutanosiblik hamda komplenetarligini ilgari suruvchi va ta’minlovchi O`MKHT uchun Yevropa sinov birliklari tizimini (ECVET) tajriba-sinovdan o`tkazish uchun oliy va o`rta maxsus, kasb-hunar ta’limi negizida tayanch platforma yaratish

Loyihaning saytiga  ssilka qilish kerak: www.ruecvet.uz/uz/