Pedagogika fakulteti Mehnat ta`limi kafedrasi oqituvchisi F. Yusufxodjaevaning 201-202 guruh Mehnat talimi yonalishida Maxsus materialshunoslik, tikuvchilik jihozlari fanidan Gazlamalarning tola tarkibini aniqlash usullari mavzusidagi ochi
00 0000

“Mehnat ta`limi” kafedrasi  o’qituvchisi  F. Yusufxodjaevaning  201-202 guruh Mehnat ta’limi  yo’nalishida “Maxsus materialshunoslik, tikuvchilik jihozlari”  fanidan  “Gazlamalarning tola tarkibini aniqlash usullari”  mavzusidagi ochiq amaliy mashg’uloti bo`lib o`tdi.

Talabalarga gazlamalarning tola tarkibini aniqlash usullari  mavzusidagi seminar mashg`ulotni o`tishda interfaol metodlardan, noananaviy usuldan foydalandim. Mavzuni  yangi  pedagogik tehnologiyalar  asosida o`tishda dars samaradorligini oshirish, talabalarni mustaqil fikrlashga, faollikka jalb etishdan iborat.

Talabalarga yangi mavzu bayoni o’tilgan mavzuga bog’lanib tarqatma material bilan savol javob tarzida olib borilgan. Yangi pedagogik texnologiyalaridan foydalanib talabalar o’rtasida musobaqa tarzida olib borildi.