Markazlar va Bo`limlar

Axborot texnologiyalari markazi

Bo`lim boshlig`i

Umrzaqov Behzot Buronovich

Bo`lim boshlig`i


Qabul vaqti: Dushanba(15:00), Juma(15:00)
Telefon: +998912034884
Elektron pochta: bek_dpi@mail.ru

Axbrt-kmmunikasiya txnlgiyalarini rivjlantirish bo`yicha qabul qilingan dasturlarning bajarilishi, natijaviyligi, kmpyutr va axbrt-kmmunikasiya txnlgiyalarini  jriy etish samaradrligi, xalq ta`limi tizimida elktrn xujjat almashinuvi rivjlantirish yuzasidan amalga shirilayotgan ishlar to`g`risida.  

Muqimiy nmidagi Qo`qn Davlat pdaggika institutida O`zbkistn Rspublikasining Axbrtlashtirish to`g`risida gi Qnunining ijrsini ta`minlash va axbrt kmmunikasiya txnlgiyalarini jriy etish yuzasidan bir qatr ishlar amalga shirilgan. Institutda O`zbkistn Rspublikasi Przidntining 2002 yil 30 maydagi PF 3080 snli Kmpyutrlashtirishni yanada rivjlantirish va axbrt-kmmunikasiya txnlgiyalarini jriy etish tugrisidagi Farmni, O`zR Vazirlar Maxkamasining 2002 yil 6 iyundagi 200-snli Kmpyutrlashtirishni yanada rivjlantirish va axbrt-kmmunikasiya txnlgiyalarini jriy etish chra-tadbirlari tugrisidagi Qarrining bajarilishini ta`minlash, shuningdk kmpyutrlashtirish va liy o`quv yurtlarining ta`lim jarayonlariga axbrt-kmmunikasiya txnlgiyalarini jriy etish, elktrn o`quv bazalarini yaratish maqsadida 2002 yil 29 avgustda institut tarkibiy tizimining alxida bo`limi sifatida faliyat ko`rsatuvchi Axbrt txnlgiyalari va masfaviy o`qitishni takmillashtirish bo`limi tashkil qilingan va yuqridagi qarr va ko`rsatmalarda ko`rsatilgan vazifalarni institutda amalga shirish va bu brada fakulttlar, kafdralarda lib brilayotgan ishlarni muvfiqlashtirish bo`lim zimmasiga yuklangan. 

           Bo`lim faliyati xdimlarni Farg`na Davlat plitxnika institutiga malaka shirishga yubrishdan bshlandi.

             Institutda raxbariyat va prfssr-o`qituvchilarni kmpyutr savdxnligi va intrnt ishiga o`qitish rja assida bsqichma bsqich amalga shirilib klmkda. Institutda vb saytlarni yaratish, elktrn pchta va undan samarali fydalanish masalalariga bag`ishlangan sminarlar tashkil etildi.  Bo`lim xdimlari xamda prfssr-o`qituvchilardan ibrat ijdiy gurux tmnidan ma`ruza matnlari, o`quv qo`llanmalarning elktrn variantlarini tayyorlash ishlari amalga shirildi. Hzirgi kunda yuzlab ma`ruza matnlari, o`quv uslubiy, o`quv qo`llanmalarning elktrn variantlari tayyorlangan. Institutning raxbar xdimlari, prfssr-ukituvchilarning elktrn manzillari childi.    Institut  vb saxifasi yaratilgan.

Xzirgi kunda institutning elktrn kutubxnasida mavjud bo`lgan kitb jamg`armasining to`lik elktrn katalgi ishlanmqda. Institut kutubxnasi ishini takmillashtirish maqsadida kutubxna xdimlari Tshknt Davlat madaniyat institutidagi  malaka shirish va qayta tayyorlash kurslariga yubrildi. O`zbkistn axbrt prtalidagi manbalar(2000 dan rtik ma`ruza matnlari)ni lib, kutubxnaga jylandi Xzirgi kunda minglab ma`ruza matni (shuningdk o`quv qo`llanmalar)ning elktrn varianti tayyorlandi.

         Vazirlar mahkamasining 2010 yil 22 iyulda Rspublikada qg`zni tjash va undan samarali fydalanishning qo`shimcha chra-tadbirlari to`g`risidagi 155- snli qarrining bajarilishi to`g`risida 

 Institutda maxsus kmptr txnikalaridan 3 dna kmptr srvr sifatida ishlatiladi ular dvnxna, ARM hamda axbrt txnlgiyalari bo`limiga o`rnatilgan. Dvnxnadagi srvrdan xujjat ishlarini nazrat qilish uchun, ARMda Ziyont ta`lim tarmg`i uchun, axbrt txnlgiyalarida esa lakl tarmq uchun ishlatilmqda.

Institutda Vidknfrns-alqa jihzlari bilan ta`minlash to`liq amalga shirilgan. Hzirgi kunda liy va o`rtamaxsus ta`lim Vazirligi tmnidan o`tkazilayotgan barcha vidiknfrsiyalarda to`liq qatnashib klmqda 

liy va o`rta maxsus ta`lim vazirligidan klgan buyruq, mdmgramma va bshqa m`riy xujjatlar Intrnt tarmg`i rqali qabul qilib linadi. Institut liy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi prtaliga kspi_info  lgini rqali kiradi. Vazirlikdan klgan xujjatlar The Bat dasturi yordamida qabul qilinadi. Barcha xujjatlar dvnxna bo`limi rqali ro`yxatdan o`tkazilib, rktr rzlyusiyasi bilan tgishli bo`limlarga tkazib turiladi. Dvnxnada jylashgan kmpyutrga -xujjat elktrn xujjat almashinuvi dasturi 2010 yil sntyabr yidan ishga tushirilgan.

             Institutda mavjud 6 ta fakulttning har birida kmpyutr sinf xnalari mavjud bo`lib, zamnaviy talablar assida jixzlangan, elktrn dskalarga ega bo`lgan 3 ta kmpyutr sinflari tashkil etildi. Fizika matmatika fakulttida 1 ta, fillgiya fakulttining ingliz tili va adabiyoti ta`lim yo`nalishi talabalari uchun 2 ta jixzlangan sinflar taqdim etildi. Hzirgi kunda institutda 18 ta kmpyutr sinflari mavjud bo`lib xnalarning txnik va esttik  xlati talab darajasida.

O`zbkistn Rspublikasi Przidntining 2012 yil 21 martda Zamnaviy axbrt kmmunikasiya txnlgiyalarini yanada jriy qilish  va rivjlantirish chralari to`g`risidagi PQ 1730- snli    qarrini bajarilishi to`g`risida

              Institutda 496 ta kmpyutr bo`lib ulardan 360 tasi o`quv jarayonida,  56 tasi axbrt rsurs markazida, qlganlari esa ma`muriyat va bshqaruv tizimlarda jylashgan. Mavjud kmpyutrlarning 115 tasi lkal va intrnt tarmg`iga ulangan. Institutda 101 ta printr, 17 ta nusxa ko`chirish apparati, 17 ta skanr, 5 ta faks, 34 ta prktr, 3 ta elktrn dska,  4 ta lingfn xnasi, 1 ta radiuzl, 18 ta WEB-kamra prfssr - o`qituvchilar xamda talabalarga xizmat ko`rsatmqda.

             Institutda 3 ta  talabalar turar jylari mavjud bo`lib ularning har birida 12 tadan jami 36 ta kmpyutr ma`naviyat-ma`rifat xnalariga o`rnatilgan. Talabalar turar jyda yashvchi talabalar ulardan unumli fydalanmqdalar.

Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 1 fvralda Jylarda kmpyutrlashtirish va axbrt-kmmunikasiya txnlgiyalarini yanada rivjlantirish uchun shart-sharitlar yaratish chra tadbirlari to`g`risidagi 24-snli qarrining bajarilishi to`g`risida.

2012-2013 o`quv  yiliga klib 21 ta kmpyutr sinfi, 3 ta lingafn sinfi va 21 ta o`quv labratriya xnalari faliyat ko`rsatmqda. Ta`lim jarayonida zamnaviy axbrt-kmmunikasiya va pdaggik txnlgiyalardan fydalanish qniqarli darajada tashkil etilgan. Jriy o`quv yilida institutda 496 ta kmpyutr bo`lib ulardan 360 tasi o`quv jarayonida,  56 tasi axbrt rsurs markazida, qlganlari esa ma`muriyat va bshqaruv tizimlarda jylashgan. Mavjud kmpyutrlarning 115 tasi lkal va intrnt tarmg`iga ulangan. Institutda 101 ta printr, 17 ta nusxa ko`chirish apparati, 17 ta skanr, 5 ta faks, 31 ta vidprktr, 3 ta elktrn dska,  7 ta lingfn xnasi, 1 ta radiuzl, 18 ta WEB-kamra prfssr - o`qituvchilar xamda talabalarga xizmat ko`rsatmqda. Institutda o`tilayotgan dars mashg`ultlari axbrt txnlgiyalarni,  vidprktrlarni  qo`llagan xlda o`tkazilmqda. Bu esa ta`lim sifat va samaradrligini shirishga zamin bo`lmqda.