Skip to content

Korrupsiyaga qarshi kurashish «Komplaens-nazorat» tizimini boshqarish bo’limi

 

Korrupsiyaga qarshi kurashish «Komplaens-nazorat»

tizimini boshqarish bo’limi boshlig’i

Siddiqov Toirjon Mahmudovich

Tel:     +998 90 426 17 78

Telegram: @qdpi_kqkkntb

Bolimning asosiy vazifalari:

  • oliy taʼlim muassasasida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarni profilaktika qilish va ularga qarshi kurashish;
  • oliy taʼlim tizimida “Korrupsiyasiz coha” loyihasini oliy taʼlim muassasasi miqyosida amalga oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ijrosini taʼminlash;
  • oliy taʼlim muassasasida korrupsiyaga qarshi kurash “Komplaens nazorat” tizimini joriy etish va uni amalga oshirish;
  • oliy taʼlim muassasasida korrupsiyaga oid xavf-xatarlar yuqori bo‘lgan yo‘nalishlar hamda korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar sodir etilishining sabab va shart-sharoitlarini aniqlash;
  • oliy taʼlim muassasasida korrupsiya ko‘rinishlari namoyon bo‘lishiga olib keladigan tizimli muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha tegishli takliflarni kiritgan holda axborot berib borish;
  • oliy taʼlim muassasasida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning sabab va shart-sharoitlarini bartaraf etish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish choralarining samaradorligini oshirishga qaratilgan dasturlar ijrosini taʼminlash;
  • oliy taʼlim muassasasida korrupsiyaga qarshi kurashishga yo‘naltirilgan jamoatchilik nazoratini muvofiqlashtirib borish, shuningdek zamonaviy usullar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida korrupsiyaga qarshi monitoring olib borish;
  • korrupsiyaga qarshi kurashish va jamoat nazorati sohasida umum eʼtirof etilgan xalqaro standartlar va xorijning ijobiy tajribasini o‘rganish hamda ilg‘or jihatlarni tatbiq etish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;
  • oliy talim muassasasida korrupsiyaning holati, tendentsiyalari va sabablari hamda korrupsiyaga qarshi choralar ko‘rishning samaradorligi yuzasidan sotsiologik, ilmiy va boshqa tadqiqotlarni tashkil etish va takliflar ishlab chiqish;
  • oliy taʼlim muassasasi huzuridagi akademik litseyning korrupsiyaga qarshi kurashish yo‘nalishidagi faoliyatini muvofiqlashtirish.