Skip to content

Ilmiy ishlar bo’yicha prorektor Nurbek Jo’rayev Sa’dullayevich

Pedagogika fanlar nomzodi, Dotsent

Tel: +998889412828