Skip to content

 

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor Nurbek Jo’rayev Sa’dullayevich

Pedagogika fanlar nomzodi, dotsent

Tel: +998889412828