Musiqa talimi

Tasviriy sanat va muhandislik grafikasi

Jismoniy madaniyat

Jismoniy madaniyat(xotin-qizlar sporti)

 

Guruhlar

1- guruh

1- guruh

1- guruh

58- guruh

 

2- guruh

2- guruh

2- guruh

59- guruh

 

3- guruh

3- guruh

3- guruh

60- guruh

 

4- guruh

4- guruh

4- guruh

61- guruh

 

5- guruh

5- guruh

5- guruh

62- guruh

 

6- guruh

6- guruh

6- guruh

63- guruh

 

7- guruh

7- guruh

7- guruh

 

 

Maxsus guruh

8- guruh

8- guruh

 

 

 

Maxsus guruh

9- guruh

 

 

 

 

10- guruh

 

 

 

 

11- guruh

 

 

 

 

12- guruh

 

 

 

 

13- guruh

 

 

 

 

14- guruh

 

 

 

 

15- guruh

 

 

 

 

16- guruh

 

 

 

 

17- guruh

 

 

 

 

18- guruh

 

 

 

 

19- guruh

 

 

 

 

20- guruh

 

 

 

 

21- guruh

 

 

 

 

22- guruh

 

 

 

 

23- guruh

 

 

 

 

24- guruh

 

 

 

 

25- guruh

 

 

 

 

26- guruh

 

 

 

 

27- guruh

 

 

 

 

28- guruh

 

 

 

 

29- guruh

 

 

 

 

30- guruh

 

 

 

 

31- guruh

 

 

 

 

32- guruh

 

 

 

 

33- guruh

 

 

 

 

34- guruh

 

 

 

 

35- guruh

 

 

 

 

36- guruh

 

 

 

 

37- guruh

 

 

 

 

38- guruh

 

 

 

 

39- guruh

 

 

 

 

40- guruh

 

 

 

 

41- guruh

 

 

 

 

42- guruh

 

 

 

 

43- guruh

 

 

 

 

44- guruh

 

 

 

 

45- guruh

 

 

 

 

46- guruh

 

 

 

 

47- guruh

 

 

 

 

48- guruh

 

 

 

 

49- guruh

 

 

 

 

50- guruh

 

 

 

 

51- guruh

 

 

 

 

52- guruh

 

 

 

 

53- guruh

 

 

 

 

54- guruh

 

 

 

 

55- guruh

 

 

 

 

56- guruh

 

 

 

 

57- guruh

 

 

 

 

Maxsus guruh