Respublika oliy ta’lim muassasalarining bakalavriat ta’lim yo‘nalishlariga mos test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, test topshiriqlari soni hamda baholash mezonlari

Umumta’lim fanlari bo‘yicha test topshiriqlari tafsiloti (spetsifikatsiya)