2019/2020 ΑQUV YILIDAGI ΑTISH BALLARI
Kunduzgi(o`zbek)

Shifri

Ynalish shifri

Ynalish nomi

O`tish ballari

Davlat granti

To`lov shartnoma

1

5110100

Matematika o`qitish metodikasi

140.6

124.1

2

5110200

Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi

116.9

93.4

3

5110300

Kimyo o`qitish metodikasi

83.7

63.9

4

5110400

Biologiya o`qitish metodikasi

132.8

125.1

5

5110500

Geografiya o`qitish metodikasi

119.6

94.8

6

5110600

Tarix o`qitish metodikasi

161.9

150.9

7

5110700

Informatika o`qitish metodikasi

118.3

109.6

8

5110900

Pedagogika va psixologiya

107.2

9

5111200

O`zbek tili va adabiyoti

156.5

146.3

10

5111400

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili

171.6

154.5

11

5111600

Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi

162.9

151.2

12

5111700

Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish

143.9

131.3

13

5111800

Maktabgacha ta`lim

123

104.1

14

5111901

Defektologiya: logopediya

145.3

118.1

15

5111902

Defektologiya: surdopedagogika

137.9

111.6

16

5111903

Defektologiya: oligofrenopedagogika

126.4

110.3

17

5112100

Texnologik ta`lim

92.8

76.3

18

5611700

Maktab menejmenti

104.5

78.5

19

511090004

Pedagogika va psixologiya (Farg`ona)

112.6

20

5110100141

Matematika o`qitish metodikasi (Rishton tumani)

115.8

21

5110200141

Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (Rishton tumani)

138.8

22

5110300134

Kimyo o`qitish metodikasi (Farg`ona tumani)

23

5110500141

Geografiya o`qitish metodikasi (Rishton tumani)

117.7

24

5110600134

Tarix o`qitish metodikasi (Farg`ona tumani)

150.5

25

5110700134

Informatika o`qitish metodikasi (Farg`ona tumani)

93.8

26

5111400134

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Farg`ona tumani)

184.6

27

5111400141

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (Rishton tumani)

163.3

28

5111400142

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (So`x tumani)

91.9


Kunduzgi(rus)

Shifri

Y`nalish shifri

Y`nalish nomi

O`tish ballari

Davlat granti

To`lov shartnoma

1

5110100

Matematika o`qitish metodikasi

79.5

66

2

5110600

Tarix o`qitish metodikasi

121

101.2

3

5111301

Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti

135.6

94.7

4

5111306

Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti o`zga tilli guruhlarda

135.8

106.6

5

5111400

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili

145

134.3

6

5111700

Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish

95.9

78.5

7

5111800

Maktabgacha ta`lim

71

62

8

5111301134

Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti (Farg`ona tumani)

101

9

5111301141

Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti (Rishton tumani)

86

10

5111301142

Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti (So`x tumani)

69.1


2020/2021 ΑQUV YILIDAGI ΑTISH BALLARI

Kunduzgi(o`zbek)

Ta`lim yo`nalishi

Qabul rejasi

O`tish bali

Shifri

Nomi

Davlat granti soni

To`lov shartnoma soni

Davlat granti

To`lov shartnoma

1

5110200

Fizika va astronomiya

20

50

154.6

123

2

5112100

Texnologik ta`lim

10

65

125.9

94.5

3

5110200141

Fizika va astronomiya (Rishton tumani)

1

144.7

4

5110200142

Fizika va astronomiya (So`x tumani)

4

5

5110100

Matematika va informatika

39

100

163.8

135.6

6

5110100134

Matematika va informatika (Farg`ona tumani)

1

138.9

7

5110100141

Matematika va informatika (Rishton tumani)

1

142.3

8

5110100142

Matematika va informatika (So`x tumani)

9

9

5111700

Boshlang`ich ta`lim

25

50

151.6

129.4

10

5110300

Kimyo

22

50

104.3

76

11

5110300134

Kimyo (Farg`ona tumani)

1

97.7

12

5110300142

Kimyo (So`x tumani)

2

13

5110500

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari

16

58

114.3

85.2

14

5110500141

Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari (Rishton tumani)

1

79.1

15

5110900

Pedagogika va psixologiya

7

60

154.5

113.7

16

5111800

Maktabgacha ta`lim

30

95

150.9

113.8

17

5111901

Defektologiya: logopediya

5

20

154.2

131.8

18

5111902

Defektologiya: surdopedagogika

8

17

154.8

119.7

19

5111903

Defektologiya: oligofrenopedagogika

7

18

142

116.7

20

5210203

Psixologiya: amaliy psixologiya

5

20

107.2

91.2

21

5110900134

Pedagogika va psixologiya (Farg`ona tumani)

2

163.7

22

5110900142

Pedagogika va psixologiya (So`x tumani)

6

69.2

23

5110600

Tarix

12

35

161

148.2

24

5110600134

Tarix (Farg`ona tumani)

1

141.9

25

5110600142

Tarix (So`x tumani)

2

69

26

5110400

Biologiya

24

50

160.9

145.3

27

5110400142

Biologiya (So`x tumani)

1

28

5611700

Maktab menejmenti

10

40

134.6

109.4

29

5111400

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili

19

120

182.8

166.9

30

5112200

Maktabgacha va boshlang`ich ta`limda xorijiy til (ingliz tili)

10

40

164.2

157.4

31

5111400142

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili (So`x tumani)

11

69.3

32

5111600

Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi

4

35

164

144.9

33

5111600134

Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi (Farg`ona tumani)

1

150.8

34

5111600142

Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi (So`x tumani)

10

69.6

35

5111200

O`zbek tili va adabiyoti

24

75

176.6

167.1

36

5111200141

O`zbek tili va adabiyoti (Rishton tumani)

1

176.4


Kunduzgi(rus)

Ta`lim yo`nalishi

Qabul rejasi

O`tish bali

Shifri

Nomi

Davlat granti soni

To`lov shartnoma soni

Davlat granti

To`lov shartnoma

1

5110100

Matematika va informatika

5

20

85.3

66

2

5111700

Boshlang`ich ta`lim

5

20

104.3

72.9

3

5111800

Maktabgacha ta`lim

5

20

81.7

66.3

4

5110600

Tarix

5

20

91.6

69.7

5

5111400

Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili

5

20

161

142.5

6

5111301

Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyoti

8

35

116.4

91

7

5111301134

Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyoti (Farg`ona tumani)

1

8

5111301142

Ona tili va adabiyot: rus tili va adabiyoti (So`x tumani)

6

9

5112501

O`zga tilli guruhlarda rus tili (o`zbek guruhlari uchun)

9

60

150.7

110.1

10

5112501142

O`zga tilli guruhlarda rus tili (o`zbek guruhlari uchun) (So`x tumani)

6

69.3