2018 yilning 25-26 may kunlari Muqimiy nomidagi Qo‘qon davlat pedagogika institutida o‘tkazilgan “Globallashuv davr mafkuraviy jarayonlarida yoshlar mustaqil dunyoqarashini shakllantirish muammolari va yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi o‘tkazildi.

2018 yil    26-27 aprel kunlari “Uzluksiz ta’lim tizimida matematika va tabiiy fanlarni o‘qitishni takomillashtirish masalalari, tashkiliy-pedagogik va uslubiy omillari” mavzusida Respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferentsiyasi o‘tkazildi.