2018 yilning 25-26 may kunlari Muqimiy nomidagi Qo‘qon davlat pedagogika institutida o‘tkazilgan “Globallashuv davr mafkuraviy jarayonlarida yoshlar mustaqil dunyoqarashini shakllantirish muammolari va yechimlari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘tkazildi.

2018 yil 26-27 aprel kunlari “Uzluksiz ta’lim tizimida matematika va tabiiy fanlarni o‘qitishni takomillashtirish masalalari, tashkiliy-pedagogik va uslubiy omillari” mavzusida Respublika miqyosida ilmiy-amaliy konferensiyasi o‘tkazildi.

2020 yil 18 noyabr kuni “Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida texnologiya fanini o‘qitishning muammolari va yechimlari” mavzusida Respublika miqyosida ilmiy-texnikaviy konferensiya o‘tkazildi. Yuklab olish