Familiyasi, ismi, sharifi

Tahsil olayotgan mutaxassislik nomi

Magistrlik dissertatsiyasi mavzusi

Chop etilgan ilmiy ishlari soni
(maqola va tezislar) 

Dissertatsiyaning bajarilish holati

1

Rahmonova Nilufarxon  Vaxobjon qizi

5A110101 - Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish  metodikasi (matematika)

Elliptik egri chiziqda ratsional kordinatali nuqtalarni topishda Viyet teoremasining qo`llanilishi

2 ta

2 ta bob

2

Isaqov Begzod  Muxtorjonovich

5A110101 - Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish  metodikasi (matematika)

Statistik mexanikaning aralash tipdagi modellari uchun asosiy xolatlar va Gibbs o`lchovlari

2 ta

2 ta bob

3

Vahobov  Fazliddin Faxriddinjon o`g`li

5A110101 - Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish  metodikasi (matematika)

Ayrim algebralarda umumlashgan differensiallashlar xarakterizatsiyasi

2 ta

2 ta bob

4

Nurmatova E`tiborxon Yo`lchiboy qizi

5A110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)

Umumiy o`rta ta`lim maktablarida astronomiya o`qitishni gumanitarlashtirish masalalari

3 ta

2 ta bob

5

Abdullayeva Maftunaxon Abdusalim qizi

5A110201 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (fizika va astronomiya)

Umumtalim maktablarida astronomiyadan Quyosh sistemasi jismlarining fizik tabiati bobini oqitish metodikasi

3 ta

2 ta bob

6

Esonqulova Nazira Maxmudovna

5A110301 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)

Uglerodli adsorbentlarning ahamiyati va ularning adsorbsion xususiyatlarini organish

6 ta

2 ta bob

7

Payg`amova Maxliyo Ilxomjonovna

5A110301 Aniq va tabiiy fanlarni o`qitish metodikasi (kimyo)

Molibdenni uning konsentratidan elektrokimyoviy ajratib olishning kinetik xususiyatlari

5 ta

2 ta bob

8

Murodillayev Sardorbek Rustamjon o`g`li

5A110601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (tarix)

Milliy-hududiy chegaralanish va uning O`zbekistondagi ijtimoiy-siyosiy hayotga ta`siri (1924-2019)

2  ta

2 ta bob

9

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o`g`li

5A110601 Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o`qitish metodikasi (tarix)

Qoqon xonligida kitobat ishi

6 ta

2 ta bob

10

Nasirov Muslimjon Maxsutali o`gli

5A111201 - O`zbek tili va adabiyoti

Nazar  Eshonqul asarlarining antroposentrik tadqiqi

2 ta

2 ta bob

11

Asqarov Dilmurod Mo`sajon o`g`li

5A111201 - O`zbek tili va adabiyoti

Amiriyning muxammasnavislik mahorati

4 ta

2 ta bob

12

Axmadaliyev Lochinbek Mahmudyusuf o`g`li

5A111201 - O`zbek tili va adabiyoti

Qutadgu biligda arabiy sozlar badiyyati

2 ta

2 ta bob

13

To`ychiyeva Zulfiyaxon Abdulhamid qizi

5A111701 - Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang`ich ta`lim)

Boshlang`ich sinf o`qish darsliklariga kiritilgan asarlar mualliflarining hayoti va ijodini o`rgatish

8 ta

2 ta bob

14

Erkaboyeva Nodiraxon Adhamjon qizi

5A111701 - Ta`lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (boshlang`ich ta`lim)

O`qish darslarida so`z etimologiyasi ustida ishlash

4 ta

2 ta bob

15

Usmonova Ziroat Burxonjon qizi

5A111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Milliy turmush tarzini ifodalovchi lingvokulturemalar tarjimasining qiyosiy tahlili (ingliz va ozbek tillari materiali asosida)

5 ta

2 ta bob

16

Tursunova Farangiz Dildorbekovna

5A111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Tarjimada tarixiylik va milliylik tushunchalarining ifodalanishi (ingliz-rus-fransuz tillari materiallari misolida)

2 ta

2 ta bob

17

Xomidova Nargizaxon  Nurahmad qizi

5A111401 Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili)

Frazeologik birliklarda obrazlilik xususiyatlarini  lingvokulturologik tadqiqi (ingliz va ozbek tillari materialida)

3 ta

2 ta bob