1-kurs magistrantlarning 2019-2020 o`quv yili 2-semestr uchun dars jadvali