Markaz va bo`limlar

Buxgalteriya

Bo`lim boshlig`i

Abduraximov Abdurashid Abdumalikovich

Bo`lim boshlig`i


Qabul vaqti: Dushanba(08:00-10:00), Seshanba(08:00-10:00), Chorshanba(08:00-10:00), Payshanba(08:00-10:00), Juma(08:00-10:00), Shanba(08:00-10:00)
Telefon: (0373) 542-29-81
Elektron pochta:

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan me’yoriy hujjatlarga asosan buxgalteriya hisobini tashkil qilishni ta’minlash, moddiy, mehnat va moliyaviy resurslaridan samarali foydalanishning nazorat qilish;

 Professor-o‘qituvchi va xodimlar oylik ish haqlarini, talabalar stipendiyalarini o‘z vaqtida hisoblash va ularning tarqatilishini nazorat qilish;

Hisob varaqalarda aktivlarning holatini va harakatini, mulkiy huquqlar va majburiyatlarning holati to‘g‘risidagi to‘liq hamda aniq ma’lumotlarni shakllantirish;

 Moddiy boyliklar va pul mablag‘lari inventarizatsiyasini o‘z vaqtida o‘tkazish;

 Samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma’lumotlarini umumlashtirish;

 Moliyaviy, soliqqa doir va boshqa hisobotlarni tuzish;

 Mahalliy va respublika byudjetiga hisoblangan soliqlarni o‘z muddatlarida o‘tkazish;

 Bankdan olingan pul mablag‘larini maqsadli sarflash;

 Debitorlik va kreditorlik qarzdorliklari paydo bo‘lishini oldini olish;

 Ish haqi fondini tasdiqlangan shtat jadvallari va shtat formulyarlari asosida to‘g‘ri sarflanishini nazorat qilish;

 Stipendiya fondini rektor tomonidan chiqarilgan buyruqlar asosida to‘g‘ri saflanishini nazorat qilish;

 Tovar-moddiy boyliklarni belgilangan qoidalar asosida omborxonaga qabul qilish va chiqim qilishni nazorat qilish;

 Byudjet va byudjetdan tashqari mablag‘larni tasdiqlangan xarajatlar smetalari asosida xarajatlar moddalari bo‘yicha sarflanishini nazorat qilish;

 Pul mablag‘lari, tovar-moddiy boyliklari va asosiy vositalar inventarizatsiyasini o‘rnatilgan tartib asosida sifatli o‘tkazilishini nazorat qilish;

 Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, soliq inspeksiyasi va boshqa tashkilotlarga oylik, choraklik va yillik hisobotlarni o‘z muddatlarida topshirilishini nazorat qilish.

Ôîéäàëè ìàíáààëàð