Xodjayeva Dilnoza Shavkatovna

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo`yicha prorektor


Qabul vaqti:
Telefon: (0373) 542-03-73
Elektron pochta: xodjayevaqdpi@umail.uz